نام اصیل فارسی

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ل"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 لار   نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه
2 لاوین   نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران
3 لنا   نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
4 لنبک   از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
5 لواده   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
6 لهاک   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
7 لهراسب   لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
8 لهراسپ   صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
9 لیبرا   طلا ، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است
www.NameFarsi.com

 

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما