نام فارسی Farsi names

 

دختر

اسم ایرانی دختر (غیر فارسی) شروع شونده با "ط"

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
1 طاوس یونانی   = طاووس
2 طاووس یونانی  طاوس، معرب از یونانی، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
3 طاهره عربی   مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)
4 طراوت عربی   تر و تازگی
5 طرب آرا عربی,فارسی   طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
6 طرب انگیز عربی,فارسی   طرب (عربی) + انگیز(فارسی)، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی نام اصیل ایرانی
7 طرلان ترکی   ترلان
8 طره عربی   موی پیشانی، زلف
9 طره خاتون عربی,فارسی   طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد.
10 طغاترکان ترکی   نام دختر الغ بیک گورکان
11 طلا عربی   فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
12 طلاسان عربی,فارسی   طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر
13 طلاگون عربی,فارسی   طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر
14 طلاناز عربی,فارسی   طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا
15 طلایه عربی   نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود.
16 طلوع عربی   برآمدن خورشید و مانند آن
17 طلیعه عربی  طلایه
18 طناز عربی   بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده اسامی ایرانی
19 طنان عربی   پرطنین، بلندآوازه، مشهور
20 طنین عربی   انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
21 طوبی عربی   نام درختی در بهشت
22 طوطیا هندی   معرب از هندی، توتیا
23 طهورا عربی  پاکیزه - پاک کننده
24 طیبه عربی   مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
www.NameFarsi.com

 

برای مشاهده نامهای دختر فارسی که با ط شروع می شوند، اینجا کلیک کنید.

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما