انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ی"

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 یادگار   آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد
2 یارا   توانایی، قدرت اسم فارسی
3 یارتا   همتای یار، همچون یار
6 یارور   یاریگر، یاور
7 یاره   یارا، قدرت
8 یاقوت   نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم
9 یاور   یاری دهنده، کمک کننده
10 یزداد   نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی نام زیبای ایرانی
www.NameFarsi.com

 

صفحه نخست |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما