نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ض شروع شود:

اسم پارسی اصیل دختر که با حرف ضاد شروع شود در لیست نام های سایت نیست.

 

سایر اسامی غیر فارسی دخترانه ایرانی که با ض شروع می شوند:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 ضرغامه اسم عربی   مؤنث ضرغام، دلاور، شیر درنده، پهلوان
2 ضحی نام عربی  صبح، زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است، سحرگاه، چاشتگاه
3 ضحی اسم عربی  روز روشن. تابش نور خورشید
www.NameFarsi.com

 

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما