نام فارسی Farsi names

 

اسم دخترانه با غ

نام دختر فارسی که با غ شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 غنچه   گلی که هنوز باز نشده و برگ هایش به هم فشرده است، مجازا لب و دهان معشوق.
www.NameFarsi.com

 

نام دختر ایرانی

اسم دخترانه عربی - فارسی با حرف غ :

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 غزل ناز   غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (قالب شعر عاشقانه) + ناز (زیبا)
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با غین شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما