معنی اسم شاینا

شاینا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شاینا در ثبت احوال ایران

معنی شاینا Shayna name meaning

شاینا یعنی: شاهدانه. شاینا بر اساس منابع انگلیسی زبان معانی دیگری نیز دارد که در ادامه خواهید دید.

ریشه اسم شاینا

ریشه نام شاینا فارسی است. بر اساس منابع روی وب انگلیسی اسم Shaina یا به صورت Shayna ریشه ییدیش (زبان یهودیان قبل از هلوکاست) دارد و به معنی زیبا و دوست داشتنی است. هم چنین در منبعی دیگر معنی “خداوند بخشنده است” برای این اسم دخترانه آمده است.

تعبیری که بعضا از برخی از دوستان درباره این نام شنیده ایم این بوده که اسم شاینا را درخشان معنی کرده اند! آن هم به این دلیل که تصور دارند شاينا برگرفته از واژه Shine یا Shiny در زبان انگلیسی است که تصور اشتباهی است. ریشه و معنی نام شاینا در بالا به تفصی گفته شد.

اسم شاینا در ثبت احوال ایران

فراوانی شاینا در ثبت احوال

تعداد اسم شاینا در ثبت احوال ۲۲۱۲ نفر است.

معنی شاینا در ثبت احوال

شاینا = شاهدانه.

عکس شاینا. معنی اسم شانیا در ثبت احوال. معنی اسم شایلی. معنی اسم شایراد: هاله و خرمن ماه.

اسم های مشابه شاینا

اسم دختر که به شاینا بیاد

نام های دخترانه شایلین، شیما، شارینا، شهرزاد، آینا، سارینا و نینا از اسم های دخترانه متناسب با شاینا هستند. هم چنین قسمت اسم دختر با شین را ببینید.

اسم پسر که به شاینا بیاد

نام های پسرانه شروین، شایراد، سینا، اشوان، اشکان و شایان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام شاینا هستند. قسمت اسم پسر با ش را نیز ببینید.

برای دریافت متناسب ترین نام های دخترانه و پسرانه با معیارهای مدنظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم شاینا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم شیوا

شیوا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شیوا در ثبت احوال ایران

معنی شیوا Shiva name meaning

شیوا یعنی: فصیح، بلیغ و رسا.

ریشه اسم شیوا

ریشه نام شیوا فارسی است. اما شيوا ریشه هندی (سنسکریت) هم دارد. شیوا Shiva نام یکی از خدایان هندوها هست. خداوند از بین برنده شیطان. شیوا از نظر لغتی در زبان سنسکریت یعنی فرخنده، خیرخواه، بخشنده، مهربان، خیرخواه، دوستانه. ضمنا این اسم در هندوستان نام پسرانه است.

در ادامه: معنی اسم شیوا به زبان انگلیسی. طراحی اسم شیوا. معنی اسم شیبا معنی اسم شیوا در ثبت احوال. شخصیت شناسی اسم شیوا. اسم شیوا به انگلیسی برای پروفایل عکس اسم شیوا.

بیشتر بخوانید

Girl names with Sh

اسم دختر با ش

نام دختر ایرانی با حرف شین

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (عربی، سنسکریت، گیلکی و …) با حرف ش

اسم دخترانه با شین
نام دختر با ش
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ شاخ نبات فارسی، عربی ترکیب شاخ (فارسی) + نبات (عربی)، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی شاعر گرانقدر ایرانی.
۲ شالیزار گیلکی برنجزار، کشتزار برنج.
۳ شامیرام آشوری نامش بلند باد.
۴ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۵ شاه نبات فارسی، عربی شاه (فارسی) + نبات (عربی): نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۶ شایلی ترکی اسم دختر ترکی به معنی بی همتا.
۷ شراره عربی جرقه، درخشش، روشنی.
۸ شرافت عربی بزرگ منشی، ارزشمندی، بزرگی.
۹ شریفه عربی مؤنث شریف، عالی، ارجمند، ارزشمند.
۱۰ شعری عربی نام ستاره ای است.
۱۱ شعله عربی زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی.
۱۲ شفیعه عربی مؤنث شفیع، شفاعت کننده.
۱۳ شفیقه اسم عربی مؤنث شفیق، مهربان.
۱۴ شقاقل یونانی گیاهی پایا با برگ های معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی.
۱۵ شقایق اسم عربی گل سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرگ هایش لکه سیاهی هست.
۱۶ شکر سنسکریت ماده بلوری شیرین و سفید رنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی در منظومه خسرو و شیرین.
۱۷ شکرانه فارسی، عربی شکر (عربی) + انه (فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری.
۱۸ شکربانو سنسکریت، عربی (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا.
۱۹ شکردخت سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین.
۲۰ شکرناز سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر.
۲۱ شکرین سنسکریت،
فارسی
(به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) = هر چیز شیرین.
۲۲ شکیلا فارسی، عربی شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا، دختر زیباروی.
۲۳ شلاله اسم ترکی آبشار.
۲۴ شمایل نام عربی فضایل اخلاقی نیکو، خوبی ها و خصلت های نیکو و پسندیده، محاسن، شکل و صورت.
۲۵ شمس الملوک عربی خورشید شاهان، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکستان.
۲۶ شمس ایران عربی، فارسی شمس (عربی) + ایران (فارسی) خورشید ایران.
۲۷ شمسا عربی، فارسی شمس (عربی) + ا (فارسی)، منسوب یه خورشید.
۲۸ شمسی عربی، فارسی شمس (عربی) + ی (فارسی) مرکب از شمس (خورشید) + یای نسبت فارسی.
۲۹ شمیس عربی مصغر شمس.
۳۰ شمیسه عربی مؤنث شمیس، مصغر شمس.
۳۱ شمیلا عربی، فارسی شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال.
۳۲ شمیم عربی بوی خوش.
۳۳ شمیمه عربی واحد شمیم، یک بوی خوش.
۳۴ شمیمه آشوری بوی خوش.
۳۵ شوانه نام کردی گله بان، چوپان. شوان نیز معادل شبان است و نام پسر به معنی چوپان.
۳۶ شهره عربی مشهور، نامدار و نامور.
۳۷ شهلا اسم عربی دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده (چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است.
۳۸ شیدا آرامی عاشق، دلداده، شیفته.
۳۹ شیرات آشوری آواز، ترانه.
۴۰ شیلا اسم هندی از نام های متداول هندی نام فارسی
۴۱ شیلان کوردی و مغولی شیلان در زبان کردی به معنی گل نسترن کوهی است و در مغولی به معنی مهمانی، سور.
۴۲ شیما عربی زنی که روی چانه اش خال دارد، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص)، زن زیبای عرب. بررسی کامل: اسم شیما.
۴۳ شایلین اسم ترکی بی همتا. بررسی کاملتر: اسم شایلین.
۴۴ شینا اسم کردی قدرتمند. شینا در برخی منابع معادل شنا و آب ورزی، شیناب، شناوری و هم چنین سعی و كوشش و جِد و جَهد نیز آمده است.
۴۵ شرمیلا سنسکریت، هندی محافظت، نوعی گل (به فتح ش). متاسفانه در حال حاضر از اسم های مورد تایید ثبت احوال کشور نیست.
۴۶ شارمین سنسکریت خجسته فرخنده.
۴۷ شارمینا سنسکریت،
فارسی
خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی).
۴۸ شانا اسم کردی باد ملایم
۴۹ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید. البته اسم شاران در فارسی و در برخی منابع این چنین معنی شده است: شاران = شار + ان. شار = شهر + ان (پسوند مکان). پس شاران یعنی شهرستان. همچنین نام جایی که کراسوس (kerāsus) از اشکانیان شکست خود. شاران مرکز استان پَکتیا در شرق افغانستان. علاوه بر این شاران نام روستایی در شهرستان کرمانشاه نیز هست.
۵۰ شمه عربی بوی خوش.
۵۱ شامان هندی اندازه و پیمانه، نام دهی در شهر دامغان.
۵۲ شلیر کردی به فتح شین، شلیل، میوه ای خوشبو، گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو.
۵۳ شمیسا اوستایی، پهلوی شمسا، خورشید، نور و روشنایی در زند و پازند.
۵۴ شاین کردی بر وزن فاعل، شاهدانه. شاینا هم اسم دخترانه است.
۵۵ شیلر کردی ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کردستان ایران.
۵۶ شهیره عربی بانوی مشهور، دختر نامدار، معروف.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر با ش

شامل اسم های دخترانه فارسی با حرف شین. برای دوستانی که به دنبال اسم پارسی دختر با ش هستند.

اسم دخترانه با ش
اسم دختر ایرانی با ش

زیباترین اسم های دختر با حرف ش به نظر شما کدام اسم ها هستند؟

در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.