مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام دختر با ه

اسم دختر فارسی با حرف ه

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ه

اسم با ه

اسم دختر با ه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ هرانوش  دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
۲ هستی   زندگی، وجود، زندگانی
۳ هما   پرنده ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده و نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و همچنین نام دختر بهمن
اسفندیار ملقب به چهرزاد بوده است.
۴ همایون بخت   خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت
۵ همایون چهر   خوشروی، خوش سیما و زیبا
۶ همتا   نظیر، مانند
۷ همیشه بهار   گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می شود.
۸ همیلا   نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۹ هنگامه   فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب
۱۰ هوبخت   خوشبخت
۱۱ هوتس  به ضم ت، = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
۱۲ هوتوس  = آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
۱۳ هوده   راست، درست
۱۴ هور  خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۱۵ هورآفرین   آفریننده خورشید
۱۶ هورتاش   (فارسی,ترکی) هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
۱۷ هورتن   آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.
۱۸ هورچهر   آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد.
۱۹ هورخش   آفتاب عالمتاب
۲۰ هورداد   داده خورشید
۲۱ هوردخت   دختری زیبا چون خورشید
۲۲ هوردیس   زیبا و روشن چون خورشید
۲۳ هوررخ  هورچهر
۲۴ هورزاد   زاده خورشید
۲۵ هورزاد   خوب زاده، اصیل، شریف
۲۶ هورشاد   مرکب از هور (خورشید) + شاد
۲۷ هورشید   خورشید، آفتاب
۲۸ هورمهر   خورشید اسامی زیبای پارسی
۲۹ هورناز   خورشید زیبا
۳۰ هوروش   درخشان و زیبا چون خورشید
۳۱ هوزان   نرگس نو شکفته
۳۲ هومهر   دوست، یار
۳۳ هویار   یار خوب و خوش
۳۴ هیلا   پرنده ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ه

اسم دخترانه با ه

اسم دختر با ه

395 نظر برای نام دختر با ه

 • سلام.اسم دختر که به هلناز بخوره،تکراری نباشه،اسم تک و جدید میخوام.

 • اسمی بنام هلیاد داریم؟؟؟
  اگه داریم دختره یا پسر؟؟؟

 • اسم هلیا – هیلدا

 • سلام ، یک دونه اسم دختر و یک دونه اسم پسر میخام که جدید و شیک باشه و به اسم من و شوهرم که صدیقه و هاشم هست بخوره ، ممنون

 • سلام یه اسم دختر میخواستم که به اسم دو تا دخترای دیگمم که حدیثه و محدثه هستند بخوره و البته شیک هم باشه
  منون فقط اگه میشه سریع جوابمو بدید بهم چون ماه دیگه زایمانمه مرسی!!

 • سلام.آیا به نظرتون اسم برا دوقلوی دختر هلناز و هلسا قشنگه؟جوابمو بدین.

 • اسم دخترانه ک ب یگانه بیاد مرسی تک باشه جدید ممنون میشم جواب بدین

 • اسم دختر ب یگانه بیاد جدید باشه

 • چرا کسی جواب منو نمیده؟

 • اسم دختر که با ه شروع بشه و جدید باشه تکراری نباشه

 • سلام یه اسم می خوم که به عسل بخوره تکراری نباشه و یه اسم تک باشه ترجیحا غزل نباشه

 • اسم دخنر ک ب اسم هانیه بیاد

 • به نظرم هلناز از حلما قشنگتره… هلناز اسم فارسی و بامعنی و ایرانی… ولی حلما اسم عربیه…اه اه اه…

 • اسم هانیتا عربی ب معنی همانند هانی +تا

 • ما میخوایم اسم دخترمون رو بذاریم هلیا، قشنگترین اسم از نظر من

 • هانیه هنا مهنا
  مهنا : گوارا وخوش
  هانیه : شادمان وخوشبخت

  هانیه : اسم دخترانه عربی ازریشه هنا به معنای گوارا معادل نوشین فارسی است.
  حانیه : مهربان ودلسوز نسبت به همسروفرزندان ازالقاب حضرت فاطمه سلام الله علیها است.

  حانیه : اسم دخترانه عربی به معنای مهربان است حنان ازاسمهای خداوندبه معنای مهربان ودلسوزاست.حانیه از القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها است .
  معنای هانیه و حانیه با هم فرق دارد.

  عرب امروزه ازهمچین نامهایی مثل حانیه و هانیه و مبینا استفاده نمی کند.

  حضرت زهراسلام الله علیها۱۰۴ اسم ولقب زیبادارد.

  القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها عبارتنداز :

  کوثر: به معنای صاحب خیرفراوان و صاحب فرزندان بسیار . زهرا نورا حورا حسنا مریم مهدیه مرضیه محدثه طاهره راضیه ریحانه منصوره معصومه مطهره طیبه مشکات صدیقه رحیمه فهیمه رایحه اکرم خیرالنسا حانیه حنانه مبارکه حصان زکیه انسیه حورا عفیفه محترمه شریفه حبیبه قانعه رشیده صابره علیمه مظلومه جمیله جلیله معظمه نوریه
  رکن الهدی عابده صوامه شفیقه انانه نورسماوی دره بیضا سرالله دره البحرالعلم والکمال بتول سماویه الحره
  ام ابیها ام الایمه
  بتول : به معنای جداوممتاز ازدیگران یا آنکه حیض نبیند
  حصان : پارسا وعفیف
  حورا / حورای انسیه : انسانی زمینی که از حوریان بهشتی است .
  زکیه : به معنای پاک وپاکدامن یا وجودپربرکت است .
  زهرا : درخشان نورانی و درخشنده
  فاطیما
  حسنیه /حسنی / حسنا : نیکو خوب پسندیده زیبا
  حوریا: بانوی بهشتی

 • همیلا : اسم زیبای دخترانه لری به معنای بانوی زیبا وشایسته است .البته حرف ه با ضمه وحرف م باکسره تلفظ می شود.
  هیلمی : اسم دخترانه لری به معنای موی بور وظریف و زیبا و نازنین است.
  هیل : درگویش زبان لری لرستان به معنای صورت سفیدوسرخ وموبور وزیبا ونازنین است.
  اسامی لری :
  اسمهای هیلا هیلدا هیلماه هیلگون هیلگونه هیلسا هیلناز
  ستین نشمین تیادا / تیارا / تیکال / تیماه / تیناز / ساتیا / مهرتیا / فرتیا / تیاگل / تیامهر/ تیافر / فرتیام / تیامی/ مهیدا / تیانوش / تیاماه / تیامسیش / تیدا / تی گل /
  / سامیدا/ شاندا / هانیدا / مانیدا / هلدا / گلاره / داگل / گل دا / آنیدا / شهدا / مهدا /

  فریدا / فریندا / ثمیندا /
  اسر : در گویش زبان لری استان لرستان به معنای اشک است و/
  اسرین : درگویش زبان لری استان لرستان به معنای اشکین واشکان واشک آلود است .
  اسرین : نام دخترانه لری است به معنای ماننداشک پاک وزلال است به مجازازاعماق دل وجان فرزندرادوست داشتن است عزیزوگرامی .
  اسرین نامی رایج درلرستان کردستان وکرمانشاه و ایلام است. /اسرین :
  اسر : اشک اسرتیام: اشک چشمانم / اسرش: اشکش /اسرم: اشکم / اسریام : اشکهام / اسریا : اشکها/ اسرین : اشکین اشک آلود اشکان

  اسرین : الف بافتحه تلفظ می شود

 • هامیرا اسم دخترانه است معنی وریشه اسم هامیرا چی هست؟لطفاراهنمایی کنید.

 • هوناز : هو = خوب + ناز = کرشمه غمزه . هوناز به معنی آنکه درای ناز وکرشمه خوب ونیک است به مجاز جذاب ودلپسند.

 • هایا ، هانا ، هیلا ، هلما ، هارا ،

  حسنا ، حنا ، حلما ، حسنیه ، حانیه ، اسمهای زیبایی هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *