معنی آرتان

معنی اسم آرتان

آرتان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم آرتان در ثبت احوال ایران

معنی آرتان  Artan name meaning

آرتان یعنی: نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی وپسر ویشتاسب، معنی پربرکت نیز برای آن آمده است.

ریشه اسم آرتان

ریشه نام آرتان فارسی است.

اسم آرتان در ثبت احوال ایران

فراوانی آرتان در ثبت احوال

تعداد اسم آرتان در ثبت احوال  ۲۶۱۶ نفر است.

معنی آرتان در ثبت احوال

آرتان = (اَعلام) نام برادر داريوش و پسر ويشتاسپ.

اسم های مشابه آرتان

اسم دختر که به آرتان بیاد

نام های دخترانه آرزو و آناهیتا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با آرتان هستند.

اسم پسر که به آرتان بیاد

نام های پسرانه آرمان وآرشام  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام آرتان هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم آرتان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟