معنی اسم آسو

معنی اسم آسو

معنی نام آسو

معنی و ریشه دقیق اسم آسو

همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آسو یک اسم دختر ایرانی خوش آوا است که چند معنی زیبا دارد. اسم محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند دختر استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آسو را خواهید خواند.

معنی اسم آسو
آسو

 

بیشتر بخوانید