معنی اسم آلا

معنی اسم آلا

معنی نام آلا

معنی، ریشه و فراوانی اسم آلا

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت نام‌فارسی دیده اید، اسم آلا یک اسم دختر ایرانی خوش آوا با ریشه پهلوی است که معنی زیبا دارد. آلا اسم ۳ حرفی دخترانه چون سال ها برای نامگذاری فرزند استفاده نشده امروز یک اسم جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید. توجه شود که آلاء نیز نام دخترانه است که ریشه عربی دارد و به معنی  نعمت‌ها، نیکی ها، نیکویی ها می باشد و  از واژه‌های قرآنی هم هست و به تعبیری آلاء از جمله اسم های دخترانه مذهبی محسوب می شود.

معنی اسم آلا
اسم آلا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آلا را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید