آمیتیدا

معنی اسم آمیتیدا

آمی تیدا (آمیتیدا)

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آمیتیدا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آمیتیدا

همانطور که در قسمت اسم دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آمیتیدا یک اسم دختر ایرانی اصیل و خاص با فراوانی خیلی کم است. آمی تیدا چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر مادرها محسوب می شود.

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آمی تیدا را می بینید:

بیشتر بخوانید