Delvin Anisa name

اسم دلوین و آنیسا

دلوین و آنیسا

دو اسم دخترانه محبوب و زیبا

هر دو نام از اسم های امروزی و محبوب در این ۵ سال اخیر هستند و از دید پدر مادر ها، به اصطلاح از اسامی جدید دختر هستند. دلوین چون دو هجایی است کمی تلفظش روان تر است. اما آنیسا یک اسم بین المللی است و اگر احیانا شما قصد مهاجرت داشته باشید اسمی مناسبتر خواهد بود. از نظر فراوانی، هر دو اسم فراوانی نسبتا کمی دارند و از این حیث هر دو نام امتیاز خوبی دارند. دلوین به مراتب فراوانیش کمتر است. اما رشد فراوانی آن بیشتر است و انتظار می رود در چند سال آینده تعداد افراد با نام دلوین نسبتا زیاد شود. هر دو اسم دارای معنی بسیار زیبا هستند و آوای دلنشینی دارند. نظرسنجی اسم دلوین و آنیسا را در اینستاگرام نام فارسی NameFarsi@ ببینید.

دلوین Delvin

معنی اسم دلوین

فراوانی اسم دلوین ۲۲۳۳ نفر است. معنی اسم دلوین در ثبت احوال ایران: برای دلوين معنی ای نیامده است!

آنیسا Anisa

معنی اسم آنیسا

فراوانی اسم آنیسا ۱۷۴۹۵ نفر است. معنی اسم آنیسا در ثبت احوال ایران: “آن” در عرفان به معنی عشق و جوهر عشق + یای (ی) میانوند + سا (پسوند شباهت). پس آنیسا به معنی مانند عشق است. آنیسا ب انگلیسی: Anissa.

به نظر شما کدام اسم زیباتر است؟

Anisa name

معنی اسم آنیسا

معنی نام آنیسا

معنی و ریشه دقیق اسم آنیسا

Name meaning Anisa

خیلی از همراهان نام فارسی در اینستاگرام و تلگرام نام فارسی از ما معنی و ریشه دقیق اسم آنیسا را پرسیدند. اسم آنیسا (با اسم انیسا اشتباه نشود) همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ نوشتیم اسم زیبای دخترانه با ریشه یونانی-فارسی است و ریشه ترکی (آذری) نیز برایش ذکر شده است. نام آنیسا یکی از اسم های دخترانه است که سال ها مورد استفاده برای نامگذاری دختران نبوده و چند سالی است از انتخاب های اسم دختر امروزی خیلی پدر مادر هاست.

Anisa
معنی آنیساAnisa name meaning

معنی آنیسا

اسم آنیسا یعنی چه؟

معنی کامل نام آنیسا شده است:

  • مبارز بزرگ؛ آنیس در زبان یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تانیث فارسی.
  • آنیسا به صورت Anissa با ریشه یونانی به معنی پاک و مقدس است. (صورت دیگری از نام Agnes.) منبع.
  • در فارسی به معنی همانند عشق؛ آن در عرفان به معنی عشق و جوهر عشق + “ی” میانوند + “سا” پسوند شباهت، به معنی مانند عشق
  • در آذری به معنای مانند خاطره (اسم دختر ترکی)

اسم آنیسا و انیسا

دقت شود که این اسم با نام انیسا اشتباه نشود. انیسا (ترکیب انیس + الف نسبیت) یعنی مثل همدم و مونس. انیسا اسم عربی و اسم دختر مذهبی به حساب می آید. نام انیسا در منابع خارجی به صورت Anisa مهربان و خونگرم معنی و ریشه اش عربی ذکر شده است. که با معنی مونس و همدم نیز نزدیک است.

ریشه اسم آنیسا

همانطور که گفته شد ریشه یونانی، فارسی و ترکی (آذری) برای اسم آنیسا ذکر شده است.

آنیسا
معنی اسم آنیسا

اسم آنیسا در ثبت احوال ایران

آنیسا اینگونه معنی شده است:

آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای (ی) میانوند + سا (پسوند شباهت)، به معنی مانند عشق. (آن + ی + سا)

فراوانی اسم آنیسا

تعداد ۱۷۴۹۵ نفر در ایران اسم آنیسا دارند. (آمار ثبت احوال تا بهمن ماه ۱۳۹۸)

اسم های ایرانی هماهنگ با آنیسا

اسم دختر:

اسم نسیم، نسترن، سیما، آنا، آندیا، آریسا و … اسم دختر با ن و اسم دختر با آ را ببینید.

اسم پسر:

اسم سینا، سامان، آدرین، نیما، آرین و … اسم پسر با آ و اسم پسر با ن را ببینید.

عکس آنیسا

آنیسای بانمک در خواب ناز! که مامان باباش اسمش رو از نام‌فارسی انتخاب کردن:

Anisa girl name
آنيسا

❤️ اگر شما هم اسم فرزندتون رو از #نام_فارسی انتخاب کردید تصویرش رو برامون ارسال کنید تا در پست مربوط به اون اسم روی وبسایت نام فارسی قرار بدیم.