Avestan names

اسم های اوستایی

همانطور که در مطالب قبلی “NameFarsi.com” گفتیم، نام های ایرانی زیبا که در گذشته تا به امروز برای نامگذاری نام دختر و پسر انتخاب می شده و می شوند دارای ریشه های مختلفی بوده اند. خیلی از نام ها همانند خیلی از واژگان مصطلح در میان ایرانیان و فارسی زبانان ریشه در دیگر زبان های باستانی مثل اوستایی، سنسکریت، عبری و … دارند.

اسامی اوستایی

در قسمت زبان های باستانی هم گفتیم که اوستایی یکی از زبان های باستانی و کهن ایرانیان است و خیلی از نام های ایرانی اصیل ریشه اوستایی دارند. نام هایی که اصطلاحا اسم های زردشتی (زرتشتی) هم نامیده می شوند.

متاسفانه خیلی از ایرانیان، با اسم های اصیل ایرانی که ریشه اصلیشان اوستایی هست آشنایی ندارند. باید بدانیم خیلی از اسم های ایرانی و علاوه بر آن خیلی از واژگانی که امروزه ما از آن در گفتار خود استفاده می کنیم ریشه اوستايي دارند. اگر وسعت دید خود را نیز کمی بیشتر کنیم می بینیم که بسیاری از واژگان حتی غربی که ریشه یونانی و رومی دارند نیز تشابهات بسیار و اشتراکاتی با واژه های فارسی و اوستایی دارند. این بحث از چارچوب این مطلب کمی خارج می رود. اما حقیقتی انکار نشدنی است. اما نکته بد آن عدم آگاهی و شناخت ایرانیان از این مساله هست. دلیلش هم همانطور که بارها در وبسایت نام فارسی و اینستاگرام اشاره کردیم عدم مطالعه است.

در ادامه بنا به درخواست همراهان نام فارسی، لیست نام های اوستایی به همراه معنی شان را قرار داده ایم:

بیشتر بخوانید