معنی اسم فرهام

معنی اسم فرهام

فرهام

بررسی دقیق و تخصصی اسم فرهام (معنی، ریشه، فراوانی، تلفظ، تاریخچه و …)

فرهام از جمله اسم های جدید (به اصطلاح عام) است. نامی که حدود یک دهه است که بیش از پیش به گوش ایرانیان آشنا شده. گرچه قدمت چند هزار ساله دارد.

معنی فرهام Farham name meaning

فرهام یعنی نیک اندیش. آنکه اندیشه نیکو، تفکرات زیبا و خوب دارد. به نوعی خوشفکر و به قول برخی از دوستان مثبت اندیش است! چه معنای زیبایی که ما را یاد مصرع “ای برادر تو همه اندیشه ای … ” از مولانا می اندازد.

ریشه اسم فرهام

فرهام اسم فارسی پسر است. اما اگر ریشه اصیل این نام را بررسی کنید، فرهام نیز مثل خیلی از نام های ایرانی، یک اسم اوستایی است و ریشه اوستایی دارد.

Farham
اسم فرهام Farham name

تلفظ فرهام

تلفظ اسم فرهام مشخص است و به صورت Farham یا بهتر است بگوییم Farhām خوانده می شود.

فرهام در ثبت احوال ایران

اسم فرهام مورد تایید ثبت احوال برای اسم پسر است.

معنی فرهام در ثبت احوال ایران

فرهام = اوستایی: نیک اندیش. از واژه‌ (اوستایی) فرایوهومت.

فراوانی اسم فرهام در ثبت احوال

تعداد اسم فرهام در ثبت احوال ایران ۴۹۶۲ نفر است. طبق آمار ثبت احوال تا ابتدای ماه جاری. البته متاسفانه این رقم از سال ۱۳۹۶ بروزرسانی نشده است. اما اسم فرهام از نام های با فراوانی نسبتا کم پسرانه است.

Farham name
اسم فرهام Farham name

اسم های شبیه فرهام

اسم دختر مشابه فرهام

اسم های فرناز، فریناز، رها و بهار از نام های شبیه و متناسب با نام فرهام هستند. برای دریافت متناسب ترین نام ها با موارد مدنظر خود، قسمت مشاوره اسم روی پیج را ببینید یا در اینستاگرام یا تلگرام NameFarsi به ما پیام دهید. پیشنهاد می کنیم قسمت اسم دختر با ف را نیز ببینید.

اسم پسر مشابه فرهام

نام های فرهاد، پرهام، فرهان و فرحان، رهام و اهورا از اسامی شبیه نام فرهام هستند. که همگی غیر از فرحان، نام فارسی پسرانه می باشند.

معنی اسم فرهام و پرهام

پرهام شبیه ترین است با نام فرهام است. اسم زیبای پسرانه فارسی که معادل ابراهیم عربی است. دقت شود که پرهام را نمی توان معادل یا صورت دیگری از نام فرهام دانست.

عکس فرهام

فرهام بانمک در خواب ناز! که مامان باباش اسمش رو از نام‌فارسی انتخاب کردن:

Farham boy name

نام فارسی: مرجع نام ها #نام_فارسی_انتخاب_کنیم

فرشيد

معنی اسم فرشید

معنی نام فرشید

معنی و ریشه دقیق اسم فرشید

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشید اسم فارسی پسرانه است. فرشید نام پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

فرشید
معنی اسم فرشید

در ادامه درباره اسم فرشید بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید

نام دختر با ف

اسم دختر با ف

لیست نام دختر ایرانی با حرف ف

شامل اسم های دختر ایرانی زیبا (اسم های مذهبی عربی و …) با ف

اسم دخترانه با ف
نام دختر با ف
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ فائحه عربی فایحه
۲ فائزه عربی فایزه، رستگار، نایل
۳ فائضه عربی فایضه
۴ فائقه عربی فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.
۵ فاتیما عربی فاطیما، نام شهری است در اروپا که به اعتقاد برخی مسلمانان حضرت فاطمه در آنجا ظاهر شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید: اسم فاطیما
۶ فاخته عربی پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو
۷ فارهه عربی دختر زیبا و با نمک
۸ فاطمه عربی زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)
۹ فاطیما عربی = فاتیما
۱۰ فایحه عربی مؤنث فایح
۱۱ فایزه عربی = فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار
۱۲ فایضه عربی مؤنث فائض
۱۳ فایقه عربی مؤنث فائق
۱۴ فتانه عربی بسیار زیبا و دل فریب
۱۵ فتنه عربی شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده
۱۶ فخرآفاق عربی باعث سرافرازی آسمان
۱۷ فخرالزمان عربی شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.
۱۸ فخرالسادات عربی سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها
۱۹ فخرالملوک نام عربی مایه سربلندی و افتخار پادشاهان
۲۰ فخرالنسا اسم عربی سبب سربلندی زنان
۲۱ فخرایران عربی، فارسی فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران
۲۲ فخرجهان عربی، فارسی فخر (عربی) + جهان (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۲۳ فخرگل عربی، فارسی فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
۲۴ فخری عربی، فارسی فخر (عربی) + ی (فارسی) منسوب به فخر، منسوب به افتخار
۲۵ فخیمه عربی مؤنث فخیم
۲۶ فراهت عربی شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت
۲۷ فرح اسم عربی شادمانی، سرور
۲۸ فرح انگیز عربی، فارسی فرح (عربی) + انگیز (فارسی) شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی
۲۹ فرح بانو عربی، فارسی فرح (عربی) + بانو (فارسی) بانوی شادمان
۳۰ فرح بخش عربی، فارسی فرح (عربی) + بخش (فارسی) شادی بخش
۳۱ فرح دخت عربی، فارسی فرح (عربی) + دخت (فارسی) دختر شادمان
۳۲ فرح نوش فارسی، عربی فرح (عربی) + نوش (فارسی) شادنوش، خوشگذران
۳۳ فرحانه اسم عربی مؤنث فرحان
۳۴ فرحتاج عربی، فارسی فرح (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فرح (شادمانی) + تاج
۳۵ فرحناز عربی، فارسی فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز
۳۶ فرخ لقا فارسی، عربی فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
۳۷ فرسیما فارسی، عربی فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی) : آنکه صورتی باشکوه دارد.
۳۸ فرمیسک کردی اشک چشم
۳۹ فرهت اسم عربی فراهت صورت دیگری از فراهت
۴۰ فرهناز فارسی، اوستایی
– پهلوی
مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز= بانوی بزرگمنش و نازنین
۴۱ فریده نام عربی مؤنث فرید
۴۲ فریضه عربی عمل واجب، امر واجب
۴۳ فصیحه عربی مؤنث فصیح
۴۴ فضه عربی نقره سیم
۴۵ فضیلت عربی برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
۴۶ فلامک اسم دختر هلندی نوعی الماس
۴۷ فلک تاج فارسی، عربی فلک (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فلک (آسمان) + تاج
۴۸ فلک وش فارسی، عربی فلک (عربی) + وش (فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
۴۹ فلکناز فارسی، عربی فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۵۰ فلور اسم فرانسوی گل
۵۱ فلورا لاتین فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
۵۲ فلوریا لاتین = فلورا
۵۳ فوزیه عربی رستگار
۵۴ فهیمه عربی مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ف

نام دختر با ف
اسم های دخترانه به ف
اسم دختر با ف

نام دختر با ف

اسم دختر فارسی با حرف ف

شامل اسم های دخترانه اصیل فارسی با حرف ف

اسم دختر با ف
اسم دخترانه با ف

اسم دخترانه فارسی با ف

برای دوستانی که به دنبال اسم با ف برای فرزند دختر خود هستند. اسم های پارسی زیبایی از حرف ف وجود دارند که می توانند برای انتخاب اسم دختر استفاده شوند. در زیر فهرست نام های فارسی دخترانه با ف با معنی قرار گرفته اند و در صفحه بعدی نام های دخترانه با ف با ریشه های دیگر لیست شده اند.

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ فاتن   فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می کند.
۲ فارا   نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
۳ فاسیروس   نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی
۴ فام گل   به رنگ گل
۵ فانیذ   قند، شکر
۶ فایدیم   به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی
۷ فرآذر   شکوه آتش
۸ فراچهر   مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد.
۹ فرارنگ   فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
۱۰ فرازنده   بالابرنده و افرازنده
۱۱ فرانک   پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
۱۲ فرانه   فرانک
۱۳ فربو   مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت
۱۴ فرپرک   شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند.
۱۵ فرتوک   پرستو
۱۶ فرجهان   شکوه دنیا
۱۷ فرخ بانو   بانوی بزرگوار و فرخنده
۱۸ فرخ بخش   بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.
۱۹ فرخ تاج   فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج
۲۰ فرخ چهر   دارای چهره فرخنده و مبارک
۲۱ فرخ ماه   ماه خجسته و مبارک
۲۲ فرخ ناز   مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
۲۳ فرخروز   نام یکی از الحان باربد
۲۴ فرخنده   مبارک، میمون، خجسته، آنکه یا آنچه وجودش سبب شاده و آرامش است.
۲۵ فرخنده چهر   دارای چهره مبارک و خجسته
۲۶ فردخت   مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)
۲۷ فردوس   معرب از فارسی، پردیس بهشت
۲۸ فردیس   پردیس = بهشت
۲۹ فرزان دخت   دختر فرزانه و دانا
۳۰ فرزانه   خردمند، دانا
۳۱ فرستو   پرستو
۳۲ فرشته   موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک
۳۳ فرشیده   فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب
۳۴ فرغانه   نام شهری در ترکستان قدیم
۳۵ فرگل   دارای شکوه و زیبایی گل
۳۶ فرمهر   کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
۳۷ فرناز   دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
۳۸ فرنگار   دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا
۳۹ فرنگیز   فرنگیس
۴۰ فرنگیس   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی
۴۱ فرنواز   مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن)
۴۲ فرنوشا   شکوه و عظمت ابدی
۴۳ فرنیا   اصیل، دارنده اصل و نسب
۴۴ فرنیان   پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.
۴۵ فروردین   نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
۴۶ فروز   تابش و روشنی و فروغ
۴۷ فروزا   تابان، درخشان
۴۸ فروزاتون   فروز (فارسی) + خاتون (فارسی) بانوی روشنایی
۴۹ فروزان   شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده
۵۰ فروزجهان   روشنایی جهان
۵۱ فروزنده   روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده
۵۲ فروزینه   آتش زنه، چخماق
۵۳ فروشنک   نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی
۵۴ فروغ   روشنی که از آتش، پرتو، خورشید و دیگر منابع نورانی می تابد، شعله آتش
۵۵ فروغ بانو   بانوی روشنایی
۵۶ فروغ دخت   دختر روشنایی
۵۷ فروهنده   نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است.
۵۸ فره وش   مرکب از فره (شکوه) + وش (پسوند شباهت)، شکوهمند
۵۹ فرهور   دارای شکوه و جلالی چون خورشید
۶۰ فریار   دارنده شکوه و جلال
۶۱ فریال   دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
۶۲ فریانه   نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی
۶۳ فریبا   بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
۶۴ فریدخت   دختر زیبا و محبوب نام های اصیل پارسی
۶۵ فریر   گیاهی خوشبو
۶۶ فریرخ   زیبارخ
۶۷ فریرو   دارای چهره زیبا و با شکوه
۶۸ فریسا   پریسا، زیبا چون پری
۶۹ فریشا   = فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست.
۷۰ فریما   زیبا و دوست داشتنی
۷۱ فوژان   بانگ بزرگ، فریاد عظیم
۷۲ فولاد   پولاد، نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد
۷۳ فیروزخاتون   بانوی پیروز
۷۴ فیروزه   پیروزه، نام سنگی قیمتی که به رنگ آبی یا سبز می باشد.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ف

نام دختر با ف
اسم دختر با ف