معنی اسم فرهام

معنی اسم فرهام

فرهام

همه چیز درباره اسم فرهام

معنی، ریشه، فراوانی، تعداد و تاریخچه اسم فرهام

فرهام از جمله اسم های جدید (به اصطلاح عام) است. نامی که حدود یک دهه است که بیش از پیش به گوش ایرانیان آشنا شده. گرچه قدمت چند هزار ساله دارد.

معنی فرهام Farham name meaning

فرهام یعنی نیک اندیش. آنکه اندیشه نیکو، تفکرات زیبا و خوب دارد. به نوعی خوشفکر و به قول برخی از دوستان مثبت اندیش است! چه معنای زیبایی که ما را یاد مصرع “ای برادر تو همه اندیشه ای … ” از مولانا می اندازد.

ریشه اسم فرهام

فرهام اسم فارسی پسر است. اما اگر ریشه اصیل این نام را بررسی کنید، فرهام نیز مثل خیلی از نام های ایرانی، یک اسم اوستایی است و ریشه اوستایی دارد.

Farham
اسم فرهام Farham name

تلفظ فرهام

تلفظ اسم فرهام مشخص است و به صورت Farham یا بهتر است بگوییم Farhām خوانده می شود.

فرهام در ثبت احوال ایران

اسم فرهام مورد تایید ثبت احوال برای اسم پسر است.

معنی فرهام در ثبت احوال ایران

فرهام = اوستایی: نیک اندیش. از واژه‌ (اوستایی) فرایوهومت.

فراوانی اسم فرهام در ثبت احوال

تعداد اسم فرهام در ثبت احوال ایران ۴۹۶۲ نفر است. طبق آمار ثبت احوال تا ابتدای ماه جاری. البته متاسفانه این رقم از سال ۱۳۹۶ بروزرسانی نشده است. اما اسم فرهام از نام های با فراوانی نسبتا کم پسرانه است.

Farham name
اسم فرهام Farham name

اسامی شبیه فرهام

اسم دختر مشابه فرهام

اسم های فرناز، فریناز، رها و بهار از نام های شبیه و متناسب با نام فرهام هستند. برای دریافت متناسب ترین نام ها با موارد مدنظر خود، قسمت مشاوره اسم روی پیج را ببینید یا در اینستاگرام یا تلگرام NameFarsi به ما پیام دهید. پیشنهاد می کنیم قسمت اسم دختر با ف را نیز ببینید.

اسم پسر مشابه فرهام

نام های فرهاد، پرهام، فرهان و فرحان، رهام و اهورا از اسامی شبیه نام فرهام هستند. که همگی غیر از فرحان، نام فارسی پسرانه می باشند. قسمت اسم پسر با ف را نیز ببینید.

معنی اسم فرهام و پرهام

پرهام شبیه ترین است با نام فرهام است. اسم زیبای پسرانه فارسی که معادل ابراهیم عربی است. دقت شود که پرهام را نمی توان معادل یا صورت دیگری از نام فرهام دانست.

اسم فرهام به انگلیسی

نوشتن اسم فرهام به انگلیسی برای پروفایل (عکس نوشته فرهام Farham name)

Farham
اسم فرهام به انگلیسی

عکس فرهام

فرهام بانمک در خواب ناز! که مامان باباش اسمش رو از نام‌فارسی انتخاب کردن:

Farham boy name

نام فارسی: مرجع نام ها #نام_فارسی_انتخاب_کنیم

اسم فرشید

معنی اسم فرشید

نام فرشید

معنی، ریشه و فراوانی اسم فرشید در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشید اسم فارسی پسرانه است. فرشید نام پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد. در ادامه درباره اسم فرشید بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید

اسم دختر با ف

اسم دختر با ف

لیست نام دختر ایرانی با حرف ف

شامل اسم های دختر ایرانی زیبا (اسم های مذهبی عربی و …) با ف

اسم دخترانه با ف
نام دختر با ف
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ فائحه عربی فایحه.
۲ فائزه عربی فایزه، رستگار، نایل.
۳ فائضه عربی فایضه، فيض رسان، فايده بخش، سودمند.
۴ فائقه عربی فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.
۵ فاتیما عربی فاطیما، نام شهری است در اروپا که به اعتقاد برخی مسلمانان حضرت فاطمه در آنجا ظاهر شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید: اسم فاطیما.
۶ فاخته عربی پرنده ای از خانواده کبوتر، کوکو.
۷ فارهه عربی دختر زیبا و با نمک.
۸ فاطمه عربی زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص). بررسی کاملتر: اسم فاطمه.
۹ فاطیما عربی = فاتیما.
۱۰ فایحه عربی مؤنث فایح.
۱۱ فایزه عربی = فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار.
۱۲ فایضه عربی مؤنث فائض.
۱۳ فایقه عربی مؤنث فائق.
۱۴ فتانه عربی بسیار زیبا و دل فریب.
۱۵ فتنه عربی شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده.
۱۶ فخرآفاق عربی باعث سرافرازی آسمان.
۱۷ فخرالزمان عربی شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.
۱۸ فخرالسادات عربی سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها.
۱۹ فخرالملوک نام عربی مایه سربلندی و افتخار پادشاهان.
۲۰ فخرالنسا اسم عربی سبب سربلندی زنان. ترکیب فخر (مایه افتخار) و نسا به معنی زن.
۲۱ فخرایران عربی، فارسی فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران.
۲۲ فخرجهان عربی، فارسی فخر (عربی) + جهان (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۲۳ فخرگل عربی، فارسی فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل.
۲۴ فخری عربی، فارسی فخر (عربی) + ی (فارسی) منسوب به فخر، منسوب به افتخار.
۲۵ فخیمه عربی مؤنث فخیم.
۲۶ فراهت عربی شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت.
۲۷ فرح اسم عربی شادمانی، سرور.
۲۸ فرح انگیز عربی، فارسی فرح (عربی) + انگیز (فارسی) شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی
۲۹ فرح بانو عربی، فارسی فرح (عربی) + بانو (فارسی) بانوی شادمان.
۳۰ فرح بخش عربی، فارسی فرح (عربی) + بخش (فارسی) شادی بخش.
۳۱ فرح دخت عربی، فارسی فرح (عربی) + دخت (فارسی) دختر شادمان.
۳۲ فرح نوش فارسی، عربی فرح (عربی) + نوش (فارسی) شادنوش، خوشگذران.
۳۳ فرحانه اسم عربی مؤنث فرحان. فرحان و فرهان اسم پسرانه هستند، با معانی متفاوت.
۳۴ فرحتاج عربی، فارسی فرح (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فرح (شادمانی) + تاج.
۳۵ فرحناز عربی، فارسی فرح (عربی) + ناز (فارسی) صاحب شادی و ناز.
۳۶ فرخ لقا فارسی، عربی فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان.
۳۷ فرسیما فارسی، عربی فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی) : آنکه صورتی باشکوه دارد.
۳۸ فرمیسک کردی اشک چشم.
۳۹ فرهت اسم عربی فراهت صورت دیگری از فراهت.
۴۰ فرهناز فارسی، اوستایی
– پهلوی
مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز= بانوی بزرگمنش و نازنین.
۴۱ فریده نام عربی مؤنث فرید.
۴۲ فریضه عربی عمل واجب، امر واجب.
۴۳ فصیحه عربی مؤنث فصیح.
۴۴ فضه عربی نقره سیم.
۴۵ فضیلت عربی برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف.
۴۶ فلامک اسم دختر هلندی نوعی الماس.
۴۷ فلک تاج فارسی، عربی فلک (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فلک (آسمان) + تاج.
۴۸ فلک وش فارسی، عربی فلک (عربی) + وش (فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع.
۴۹ فلکناز فارسی، عربی فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۵۰ فلور اسم فرانسوی گل.
۵۱ فلورا لاتین فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری. فلورا در اساطیر رومی، فلورا الهه یا ایزدبانوی گل‌ها و همچنین ایزدبانوی فصل بهار بود.
۵۲ فلوریا لاتین = فلورا.
۵۳ فوزیه عربی رستگار.
۵۴ فهیمه عربی مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

نام دختر فارسی با ف

شامل اسم های پارسی اصیل ایرانی با حرف ف

نام دختر با ف
اسم های دخترانه به ف

منابع

  1. وبلاگ نام فارسی، نوشته دکتر نیکزاد، مقاله ۲۹
  2. ویکی پدیا فارسی: فاخته.
  3. ویکی پدیا: فلورا.

زیباترین اسم ها با حرف ف به نظر شما کدام اسم ها هستند؟

در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.