اسم دخترانه با حرف ژ

اسم دختر با ژ

لیست نام دختر ایرانی با حرف ژ

شامل اسم های زیبای دختر با حرف ژ

اسم های فرانسوی و کردی زیبا با ژ

اسم دختر با ژ
اسم با ژ
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ ژاسمن فرانسه  یاسمن. نام گل است.
۲ ژاسمین فرانسه   همان ژاسمن، یاسمن.
۳ ژاکلین فرانسه  اسم فرانسوی. صورت نوشتاری لاتین: Jacklin و Jacqueline. در حال حاضر مورد تایید ثبت احوال نیست. ژاکلین یعنی “خداوند محافظ و نگهدارنده است”.
۴ ژالانه نام کردی   گیاهی زیبا و خودرو.
۵ ژالین نام ترکی   شعله آتش.
۶ ژانت فرانسه  نام فرانسوی صورت نوشتاری لاتین: Janet. ژانت یعنی “خداوند بخشنده است”. این اسم مورد تایید ثبت احوال نیست.
۷ ژانیتا یونانی  اسم یونانی.
۸ ژانین فرانسه  نام دریاچه ای در یونان.
۹ ژانینا فرانسه  اسم شهری در کشور یونان که در کنار دریاچه ای با همین نام واقع شده است.
۱۰ ژاوه نام کردی  نوعی گیاه وحشی از نژاد کاکوتی.
۱۱ ژربرا فرانسه  گلی زینتی است به شکل مینا اما خیلی درشت تر از آن به رنگ های صورتی تا سرخ.
۱۲ ژرویرا فرانسه  ژریرا.
۱۳ ژنیا اسم ارمنی  ژنیک.
۱۴ ژنیک نام ارمنی   با استعداد، نابغه.
۱۵ ژوان نام کردی  زمان، میعاد، ملاقات.
۱۶ ژیکان نام کردی   زیبا و آرامش بخش، مرکب از ژیک (قطره باران) + پسوند نسبت.
۱۷ ژینا اسم فرانسوی   باهوش، زرنگ، نابغه، ژنیک.
۱۸ ژینا نام کردی   حیات بخش، زندگی بخش.
۱۹ ژینو اسم کردی  ژینا، زندگی بخش، دارای زندگی، زنده.
۲۰ ژینوس اسم فرانسوی باهوش، نابغه، ژینا.
۲۱ ژیوار نام کردی   نام کوهی در اورامان. اورامان نام منطقه ای در کردستان است.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر با ژ