Turkish girls name with m

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

شامل اسم های ترکی استانبولی و آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند. به طور کلی اسامی با حرف م از جمله نام های محبوب هستند. اسم های با م هم تعدادشان به خصوص در زبان فارسی زیاد هست. در ادامه لیست اسامی ترکی با حرف م را می بینید.

Turkish girl name with M
اسم دختر ترکی با م

اسم ترکی دختر با حرف م

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ ماهنی اسم دختر ترکی ترانه. از نام های مرتبط با شعر و موسیقی.
۵ منجوق ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶ مونجوق ترکی = منجوق. ماهچهٔ علم و چتر و آن چیزی می باشد که از زر و سیم و غیره راست کرده بر سر علم لشکر و غیره می نهند. معنی کامل در: لغت نامه دهخدا: منجوق.

البته اسم مارال هم از اسم های زیبای دخترانه ترکی است. بررسی کامل: اسم مارال.

اسم دختر ترکی با م
اسم ترکی با م

کدامیک از اسم های ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید. ضمنا اگر اسم دختر ترکی با حرف م سراغ دارید که در لیست بالا نیست، در قسمت نظرات بنویسید تا اضافه نماییم.

لیست کامل اسم های ترکی در: اسم ترکی