Cashmere name

معنی اسم ترمه

ترمه

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ترمه در ثبت احوال ایران

Termeh name meaning
معنی اسم ترمه Termeh

معنی ترمه Termeh name meaning

ترمه یعنی: نام نوعی پارچه اصیل ایرانی با نقش های زیبای بته جقه یا اسلیمی.

در زیر نمونه طراحی اسم هلن و آدریان در طرح بته جقه به سفارش یکی از مشتریان عزیزمان را می بینید.

طراحی بته جقه
طراحی اسم در بته جقه

برای سفارش طراحی حرفه ای و اختصاصی نام مورد نظرتان، قسمت طراحی اسم را ببینید.

ریشه اسم ترمه

ریشه ترمه فارسی است.

در ادامه خواهید خواند: بررسی تخصصی اسم ترمه. اسم دختر مشابه ترمه. اسم ترمه به انگلیسی برای پروفایل. اسم ترمه نی نی سایت. اسم پسر که به ترمه بیاد. معنی اسم ترمه در ثبت احوال. معنی اسم ترنم و معنی اسم ترانه.

بیشتر بخوانید

اسم دختر با ت

اسم دختر با ت

لیست نام دختر ایرانی با حرف ت

شامل اسم دختر با ت (با ریشه های عربی، اوستایی، ترکی، لری و سایر ریشه ها)

اسم های دخترانه فارسی با ت در صفحه قبلی قرار دارد و در این قسمت اسامی دختر با ت با ریشه های عربی، عبری، اوستایی، ترکی، گلیکی و لری قرار گرفته اند. اسم های زیبای دختر مرسوم در ایران عزیز، که لزوما فارسی نیستند. چرا که ایران را قومیت های مختلف تشکیل می دهد و هم چنین بسیاری از نام های دخترانه و پسرانه در ایران و جهان ریشه عبری، لاتین و … دارند.

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱تابیتاعبری   آهو
۲تاپیکاوستایی، پهلوی   درخشان، تابنده، نورانی
۳تاج الزمانعربی   کسیکه چون تاج در رأس عصر و دوره زمان است.
۴تاج الملکعربی   تاج پادشاهی
۵تاج الملوکعربی   تاج شاهان، افسر پادشاهان، هم چنین به معنی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل های زیبای واژگون
۶تاج بی بیفارسی، ترکی   ملکه، شاهزاده
۷تارلااسم ترکی دختر
  کشتزار
۸تارمیتاآشوری   بنیان، اساس، پایه
۹تالیافارسی، عربی  تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی (به معنای تلاوت کننده) + الف تانیث فارسی = بانویی که قرآن می خواند.
۱۰تاماراآشوری   اسم حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم.
۱۱تامیلااسم ترکی   بخشنده.
۱۲تامیماآشوری   منزه، پاک.
۱۳تانسوترکی  تمیزی، زلالی چشمه، پاکی، زیبایی، شبنم صبحگاهی.
۱۴تانیافرانسه  ملکه مهربان.
۱۵تانیانام کردی  تالار، تهنیا، دختر تنها.
۱۶تايمازاسم ترکی  بی نظیر، بی همتا، بیتا.
۱۷تبسمعربی  لبخند، خنده بدون صدا، حالتی که لبها هنگام احساس خوشایند می گیرد.
۱۸تحفهعربی   شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه.
۱۹تحفه گلفارسی، عربی   تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند.
۲۰ترکانترکی   در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه.
۲۱ترلانترکی   پرنده ای از خانواده باز شکاری
۲۲ترنمعربی   زمزمه کردن یک نغمه، آواز، نغمه نام دختر ایرانی
۲۳تسنیمعربی   نام چشمه ای در بهشت
۲۴تکتمعربی  نام چاه زم زم، اصرار در کتمان، پنهانکاری زیادی، نام مادر امام رضا (ع).
۲۵تلمالاتین،  انگلیسی  امید و آرزو. Telma
۲۶تلنازنام ترکی   موی قشنگ.
۲۷تمناعربی  آرزو، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند.
۲۸تمیمعربی   مهره چشم زخم
۲۹تندرفارسی، عربی   تن (فارسی) + در (عربی- به معنی: مروارید) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
۳۰توتیانام هندی   جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند. نام اصیل ایرانی
۳۱توراکینانام مغولی   نام همسر اکتای قاآن مغول
۳۲توراناوستایی، پهلوی   نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است.
۳۳توفانآرامی   طوفان، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا، “توفان” معرب از زبان آرامی است.
۳۴تی تیاسم گیلکی   گیلکی شکوفه
۳۵تی تی ساگیلکی، فارسی  تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، همانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت. اسم شمالی دختر.
۳۶تی تی گلگیلکی، فارسی  گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
۳۷تی تی نارگیلکی، فارسی   گیلکی شکوفه انار
۳۸تیارالری، فارسی  تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا، چشم نواز.
۳۹تیدااوستایی، پهلوی  دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده.
۴۰تیناآرامی   گِل، هم ریشه با “طین” عربی است.
۴۱تینوشگیلکی   نوش تو
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ت