اسم دختر با ژ

لیست نام دختر ایرانی با حرف ژ

شامل اسم های زیبای دختر با حرف ژ

اسم های فرانسوی و کردی زیبا

اسم دختر با ژ
اسم با ژ
ردیفاسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱ژاسمنفرانسه یاسمن
۲ژاسمینفرانسه  همان ژاسمن، یاسمن
۳ژاکلینفرانسه اسم فرانسوی
۴ژالانهنام کردی  گیاهی زیبا و خودرو
۵ژالیننام ترکی  شعله آتش
۶ژانتفرانسه نام فرانسوی
۷ژانیتایونانی اسم یونانی
۸ژانینفرانسه نام دریاچه ای در یونان
۹ژانینافرانسه اسم شهری در کشور یونان که در کنار دریاچه ای با همین نام واقع شده است.
۱۰ژاوهنام کردی نوعی گیاه وحشی از نژاد کاکوتی
۱۱ژربرافرانسه گلی زینتی است به شکل مینا اما خیلی درشت تر از آن به رنگ های صورتی تا سرخ
۱۲ژرویرافرانسه ژریرا
۱۳ژنیااسم ارمنی ژنیک
۱۴ژنیکنام ارمنی  با استعداد، نابغه نام ایرانی
۱۵ژواننام کردی زمان، میعاد، ملاقات
۱۶ژیکاننام کردی  زیبا و آرامش بخش، مرکب از ژیک (قطره باران) + پسوند نسبت
۱۷ژینااسم فرانسوی  باهوش، زرنگ، نابغه، ژنیک
۱۸ژینانام کردی  حیات بخش، زندگی بخش
۱۹ژینواسم کردی ژینا، زندگی بخش، دارای زندگی، زنده
۲۰ژینوساسم فرانسویباهوش، نابغه، ژینا
۲۱ژیوارنام کردی  نام کوهی در اورامان
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ژ