اسم دختر با ی

اسم دختر با ی

لیست نام دختر ایرانی با حرف ی

نام دخترانه با حرف ی
اسم ایرانی با ی

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (ترکی، عبری، اوستایی و …) با حرف ی

ردیف نام ایرانی ریشه اسم  معنی نام
۱ یارین نام عبری   خوشحالی
۲ یافا نام عبری   زیبایی، جمال، نام شهری
قدیمی در ساحل مدیترانه
۳ یامین نام عبری   نام همسر یعقوب (ع)
۴ یرحا اسم عبری   نام مادر موسی (ع)
۵ یغما نام ترکی   غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد.
۶ یکمال اسم کردی  ثروت تقسیم نشده، دوست
جان‏جانی (نگارش کردی : یهکماڵ)
۷ یکیتی اسم کردی  اتحاد (نگارش کردی : یهکیهتی)
۸ یلدا نام سریانی   آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح (ع) است.
۹ یلدوز نام ترکی  اولدوز
۱۰ یسنا اوستایی – پهلوی  یسنا در لغت به معنی ستایش، پرستش، نماز، جشن و هم چنین در اصطلاح نام یکی از بخش‌های پنجگانه‌ی اوستا و مهمترین آنهاست.
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ی

اسم دختر با ی
اسم دخترانه با حرف ی