یوتاب Yvtab

معنی اسم یوتاب

معنی نام یوتاب

معنی و ریشه دقیق اسم یوتاب

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ی در وبسایت نام فارسی و اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم یوتاب یک اسم دختر فارسی تاریخی با معنی زیباست. نام فرمانده تاریخی ایرانی که در مقابل سپاه اسکندر جنگید. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم یوتاب را ببینید:

یوتاب Yvtab
معنی اسم یوتاب

بیشتر بخوانید

اسم دختر با ی

اسم دختر با ی

لیست نام دختر ایرانی با حرف ی

نام دخترانه با حرف ی
اسم ایرانی با ی

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (ترکی، عبری، اوستایی و …) با حرف ی

ردیفنام ایرانیریشه اسم معنی نام
۱یاریننام عبری  خوشحالی
۲یافانام عبری   زیبایی، جمال، نام شهری
قدیمی در ساحل مدیترانه
۳یامیننام عبری  نام همسر یعقوب (ع)
۴یرحااسم عبری   نام مادر موسی (ع)
۵یغمانام ترکی  غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد.
۶یکمالاسم کردی  ثروت تقسیم نشده، دوست
جان‏جانی (نگارش کردی : یهکماڵ)
۷یکیتیاسم کردی اتحاد (نگارش کردی : یهکیهتی)
۸یلدانام سریانی   آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح (ع) است.
۹یلدوزنام ترکی اولدوز
۱۰یسنااوستایی – پهلوی  یسنا در لغت به معنی ستایش، پرستش، نماز، جشن و هم چنین در اصطلاح نام یکی از بخش‌های پنجگانه‌ی اوستا و مهمترین آنهاست.
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با ی

اسم دختر با ی
اسم دخترانه با حرف ی