Ramin name meaning

معنی اسم رامین

اسم رامین

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم رامین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم رامین

همانطور که در قسمت اسم های پسرانه با ر در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی نوشته ایم، اسم رامین اسم فارسی اصیل پسرانه است. اسم پسرانه زیبا، خوش آوا و با معنی که در دهه ۵۰ و ۶۰ نسبت به دهه های دیگر بیشتر برای نامگذاری فرزند پسر کاربرد داشت.

در ادامه توضیحات بیشتر و مفید درباره نام رامين را بخوانید.

بیشتر بخوانید