معنی اسم دیار

دیار

معنی ریشه و فراوانی (تعداد اسم) دیار در ثبت احوال ایران

معنی دیار

دیار Diar یعنی: سرزمین، کشور، موطن، زادگاه.

ریشه اسم دیار

ریشه نام دیار عربی است.

اسم دیار دختر یا پسر؟

دیار اسم پسرانه است. بررسی دقیق و تخصصی اسم ديار را در ادامه خواهید خواند.

بیشتر بخوانید