معنی رستا

معنی اسم رستا

رستا

معنی اسم رستا Rasta’s name meaning

Rasta's name
معنی رستا Rasta meaning

اسم رستا از جمله نام هایی است که در این سال ها بیش از پیش مورد استقبال برای نامگذاری فرزند دختر قرار گرفته است. اسم دختر با فراوانی کم که به گوش خیلی از ایرانیان و فارسی زبانان اسم جدید دختر است. رستا اسم کوتاه، شیک، نام دختر با فراوانی کم، اسمی خوش آوا و دو هجایی است. رستا طبق نظرات چندین ساله همراهان نام فارسی در اینستاگرام و تلگرام نام فارسی از محبوب ترین نام ها در لیست اسم های دختر با حرف ر می باشد. در ادامه طبق روال چندین ساله وبسایت #نام_فارسی به بررسی دقیق و تخصصی اسم رستا می پردازیم.

بیشتر بخوانید