رومیسا

معنی اسم رومیسا

رومیسا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم رومیسا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم رومیسا

رومیسا از جمله اسم های ترکیبی با “سا” هست. نام های زیادی را می شناسیم که از ترکیب با “سا” به معنی مثل و مانند ساخته می شوند. اسم هایی چون دلسا، السا، پرنسا و نیلسا که به اصطلاح اسم های جدید دخترانه نامیده می شوند و نام های بیشتر شناخته شده مثل پریسا و مهسا.

معنی رومیسا

رومیسا به چه معناست؟ Rumisa Name Meaning

رومیسا یعنی: مانند رومی ها. رومی ها (غربی ها) سپیدروی بودند و برخی معتقد هستند که ایرانیان دختری که سپیدروی و چهره ای غربی دارد را رومیسا می نامیدند.

ریشه اسم رومیسا

ریشه نام رومیسا فارسی است. با نام رمیصا که اسمی عربی است اشتباه نشود (در ادامه توضیح خواهیم داد).

معنی اسم رومیسا
معنی و ریشه اسم رومیسا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم رومیسا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید