سمیرا

معنی اسم سمیرا

معنی نام سمیرا

معنی و ریشه دقیق اسم سمیرا

در قسمت اسم دخترانه با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، سمیرا یک اسم دخترانه با ریشه عربی است و یک اسم مذهبی دخترانه محسوب می شود.

سمیرا
معنی اسم سمیرا

در ادامه به بررسی نام سمیرا خواهیم پرداخت:

بیشتر بخوانید