اسم سورین

معنی اسم سورین

نام سورین

معنی، ریشه، تلفظ و فراوانی تعداد اسم سورین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سورین

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام‌فارسی گفتیم، اسم سورین اسم فارسی پسرانه است. تشابه زیادی با اسم های سورن و سورنا دارد. نامی تاریخی که از آنجا که کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سورین یک اسم خوش آوا، یک نام پسر ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

در ادامه درباره اسم سورین بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید