Sophia name meaning

معنی اسم سوفیا

معنی نام سوفیا

معنی و ریشه دقیق اسم سوفیا

Sophia's name
معنی سوفیاSophia’s name

در قسمت اسم دختر ایرانی با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، *اسم سوفیا* یک اسم زیبا برای دختران است. اسمی که در خیلی منابع ریشه اش فارسی آمده است. اما با بررسی دقیق تر مشخص شد که این نام ریشه اصیلش ایرانی و پارسی نیست. خیلی از ایرانیان و چه به سا غیر ایرانیان بخصوص متولدین دهه ها ۳۰، ۴۰ و ۵۰ با شنیدن اسم سوفیا یاد هنرپیشه محبوب آن دوران، سوفیا لورن می افتند. در هر صورت با پیام هایی که از دوستان و همراهان نام فارسی در این سالها دریافت کرده ایم، اسم سوفیا از نام های محبوب در دهه اخیر برای دختر بویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است. در ادامه به بررسی بیشتر نام سوفیا که یک اسم بین المللی دخترانه است خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید