معنی اسم طهورا

طهورا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم طهورا در ثبت احوال ایران

معنی طهورا  Tahoora name meaning

طهورا یعنی: پاکیزه ،پاک کننده.

ریشه اسم طهورا

ریشه نام طهورا عربی است.

اسم طهورا در ثبت احوال ایران

فراوانی طهورا در ثبت احوال

تعداد اسم طهورا در ثبت احوال  ۱۲۹۷۵ نفر است.

معنی طهورا در ثبت احوال

طهورا = (عربي) ۱- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معني پاك كننده، تطهير كننده؛ ۲- (به مجاز) پاك و پاكيزه.

اسم های مشابه طهورا

اسم دختر که به طهورا بیاد

نام های دخترانه سمیرا، حمیرا و طاهره از جمله اسم های دخترانه متناسب با طهورا هستند.

اسم پسر که به طهورا بیاد

نام های پسرانه طاها و طاهر و صدرا از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام طهورا هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم طهورا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟