معنی اسم فریال

معنی اسم فریال

معنی نام فریال

معنی و ریشه دقیق اسم فریال

معنی اسم فریال
فریال

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ف در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم فریال یک اسم دختر فارسی است. اسمی که چون سالهاست خیلی مورد استفاده برای نامگذاری فرزند دختر قرار نگرفته، اسمی است با فراوانی کم که به اصطلاح مادر پدر ها یک اسم دختر جدید به حساب می آید. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم فریال را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید