اسم مهدیار

معنی اسم مهدیار

مهدیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهدیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهدیار

معنی مهدیار

معنی اسم مهدیار چیست؟ Mahdiar name meaning

مهدیار یعنی: مهدیار: (عربی ـ فارسی) ترکیب مَهد + یار، مهد به معنی سرزمین است مهدیار یعنی محافظ و نگهبان سرزمین و میهن. برخی این اسم را یار مهدی (ترکیب مهدی و یار) نیز معنی کرده اند.

ریشه اسم مهدیار

ریشه نام مهدیار عربی فارسی است اما از آنجا که این اسم پسرانه، در کشور های عربی کاربرد ندارد، یک نام ایرانی محسوب می شود.

تلفظ اسم مهدیار

تلفظ مهدیار به صورت Mahdeyar در فارسی درست است و اگر آن را ترکیب مهدی و یار بدانید به صورت Mahdiyar تلفظ درستی خواهد بود.

معنی اسم مهدیار

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهدیار را خواهید دید.

بیشتر بخوانید