معنی اسم ملینا

ملینا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ملینا در ثبت احوال ایران

معنی ملینا Melina name meaning

ملینا یعنی: نوعی گل، عسل و همچنین رنگ گل بهی.

ریشه اسم ملینا

ریشه نام ملینا لاتین (یونانی) است. ملینا در منابع انگلیسی زبان عسل معنی شده است. بر اساس تعبیری به دلیل وجود Mel در آن، هم ریشه با اسم هایی چون ملیسا و ملانی که هر دو لاتین هستند ذکر شده است.

Melina name meaning
معنی اسم ملینا Melina name

بررسی تخصصی اسم ملینا: نظرسنجی اسم ملینا. رنگ اسم ملینا. اسم ملینا به انگلیسی برای پروفایل و استیکر اسم ملینا. فراوانی اسم ملینا و عکس اسم ملینا را در ادامه خواهید دید.

بیشتر بخوانید