فرین

معنی اسم فرین

فرین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم فرین در ثبت احوال ایران

معنی فرین Farin name meaning

فرین یعنی: باشکوه، شکوهمند، ستوده.

ریشه اسم فرین

ریشه نام فرین فارسی است.

معنی اسم فرین
معنی و ریشه اسم فرین

❤️ در ادامه بررسی کامل تر اسم زیبای فرین را ببینید:

بیشتر بخوانید