اسم مینو

معنی اسم مینو

مینو

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم مینو در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مینو

مینو نامی خوش آوا، کوتاه، با معنی بسیار زیبا، اسمی با فراوانی کم در دوره های مختلف است.

معنی مینو Minou / Minoo name meaning

مینو یعنی: آسمان، بهشت. مجازا یعنی آسمانی، بهشتی.

ریشه اسم مینو

ریشه نام مینو فارسی است. مينو یک اسم دخترانه اصیل ایرانی محسوب می شود.

معنی اسم مینو
اسم مینو معنی و ریشه

اسم مینو در ثبت احوال ایران

فراوانی مینو در ثبت احوال

تعداد اسم مینو در ثبت احوال ۱۸۶۶۲ نفر است. این رقم از سال ۱۳۹۶ به روز نشده اما نام مينو از اسامی با فراوانی نسبتا کم در دوره ها مختلف زمانی بوده و هست.

معنی مینو در ثبت احوال

مینو = ۱- (در ادیان) بهشت، فردوس؛ ۲- (در پهلوی) این واژه مینوک و صورت اوستایی آن مَئینيَوَ به معنی روان، خرد و روح آمده است.

در ادامه بررسی کاملتر اسم مینو را خواهید دید.

بیشتر بخوانید