musical names

اسم های مرتبط با شعر و موسیقی

اسم با معنی و مفهوم موسیقی

خیلی از نام های زیبای ایرانی (فارسی و غیر فارسی) مرسوم در ایران دارای معنا و مفهومی مرتبط با موسیقی و شعر و غزل دارند. مثل همین غزل که اسم دختر با ریشه عربی است و در این دسته قرار می گیرد.

بیشتر این نام ها اسم دختر هستند (در تصاویر اسامی به رنگ صورتی) و فقط چند مورد اسم پسر مربوط به موسیقی در این بین هست (اسامی به رنگ آبی).

اسم های دختر مرتبط با موسیقی

Names related to music
اسم مرتبط با موسیقی

از نام های دخترانه مرتبط با شعر و ترانه و موسیقی به اسم های زیر می توان اشاره کرد:

غزل

غزل که نوعی از قالب شعری مرسوم بخصوص در گذشته است. غزل واژه ای عربی است. بررسی کاملتر: اسم غزل.

ترنم

ترنم اسم عربی دخترانه است. سرود. بررسی کاملتر: اسم ترنم.

ترانه

ترانه به نوعی شعر است. شعر و کلامی که برای موسیقی نوشته می شود. بررسی کاملتر: اسم ترانه.

ماهورا

ماهورا: ماهور + الف نسبت. معادل معنی ماهور است (در ادامه ببینید). بررسی کاملتر: اسم ماهورا.

ماهور

ماهور معانی مختلفی دارد و به عقیده خیلی ها اسمی مشترک بین دختر و پسر است.  قسمت معنی اسم ماهور را ببینید. ماهور از دستگاه های موسیقی ایرانی اصیل است.

آوا

آوا به معنی صدا و صوت است. یکی از نام های بسیار محبوب در ده سال اخیر برای نامگذاری فرزند دختر و کسانی که به دنبال اسم بین المللی کوتاه و خوش آوا بودند و هستند. بررسی کاملتر: اسم آوا.

طنین

طنین اسم عربی است طنین یعنی انعكاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا كه دارای تأثیر و نفوذ است. خوش آهنگی. صوتی معمولا با حجم بالا که توجه را به خود جلب می کند.  بررسی کامل: اسم طنین.

شهناز

شهناز در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور است. از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی. شهناز معادل شاهناز است و به معنی مایه افتخار پادشاه.

نغمه

نغمه در موسیقی آهنگ یا ملودی است. معادل آواز، تصنیف یا صوت موسیقیایی كه از آلات موسیقی بر می‌خیزد. در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور و آواز بیات تُرک از ملحقات شور، دستگاه‌های سه‌گاه، چهارگاه، ماهور، راست پنج‌گاه و نوا هست. هم چنین نت یا صدایی که دارای زیر و بمی مشخص باشد.

سرایه

سرایه: آواز دسته جمعی، کر. = سرود.

نوا

نوا: از دستگاه های هفت‌گانه‌ موسیقی سنتی ایران. صدای موسیقیایی، نغمه. آواز پرندگان خوش صدا، مانند بلبل؛ در قدیم در موسیقی ایرانی آواز را نیز می گفتند و نوا از الحان قدیمی بوده است. نوا Nava معانی پرده، مقام، سامان و ترتیب و نظم نیز دارد. در قدیم به مجاز نفع و سود، فراخی نعمت، فراخی نیز معنی می داده است. بررسی کامل: اسم نوا.

چکامه

چکامه: صورت فارسی “قصیده” است که یک قالب شعری می باشد. بررسی کامل: اسم چکامه.

چامه

چامه: در قدیم معادل شعر بوده است. به شعری که با آواز خوانده می شده چامه می گفتند.

ماهنی

ماهنی: اسم ترکی دخترانه است. ماهنی یعنی نغمه، آواز، ترانه، تصنیف.

آواز

معنی آواز مشخص است. صدایی گوش نواز که توسط تارهای صوتی انسان تولید می شود و مفرح ذات است!

ملودی

ملودی: واژه فرانسوی است Melody یا Melodie به معنی توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی و آوازی است. به گونه ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولاً قابل زمزمه کردن باشد. بررسی کامل: اسم ملودی.

“A melody is a collection of musical tones that are grouped together as a single entity”
“ملودی مجموعه ای از لحن موسیقی است که به عنوان یک موجودیت واحد در یک گروه قرار می گیرند.”

اسم پسر مربوط به موسیقی

Names related to poetry
اسم مربوط به شعر و موسیقی

از نام های پسرانه مرتبط با شعر و ترانه و موسیقی به اسم های زیر می توان اشاره کرد:

همایون

همایون: از دستگاه های موسیقی ایرانی. علاوه بر این همایون دارای معانی زیر است: دارای تأثیر خوب، خجسته، مبارک، فرخنده. در قدیم از شبكه‌های بیست و چهارگانه‌ی موسیقی ایرانی. نام دلاوری ایرانی مشهور به زرین كلاه. همایون: دومین شاه سلسله‌ی تیموریان هند (۹۳۷-۹۶۳ قمری)، که بر اثر شورش داخلی به ایران گریخت و مدتی در دربار شاه تهماسب بود، تا دوباره به کشورش بازگشت و قدرت را در دست گرفت. بررسی کامل: اسم همایون.

سارنگ

سارنگ: در موسیقی ایرانی گوشه ای در آواز ابوعطا. همچنین نام پرنده‌ای کوچک به رنگ سیاه، سار، ساری. علاوه بر این سارنگ نام سازی مثل کمانچه (سارنگی) است.

بهناد

معنی بهناد: از ترکیب به = بهتر + ناد = صدا، آواز، بانگ ساخته می شود و به معنی آواز نیکو و گوش نواز است. آواز، بانگ و صدای بهتر. هم چنین در ایران باستان، Behnāt، بهنات نام پسر جاماسب برادر قباد ساسانی بوده است.

سرود

سرود: در موسیقی نوعی شعر كه در یک آهنگ مشخص به آواز خوانده شود. هر نوع آواز آهنگین. هم چنین در موسیقی بلوچستان قیچک. در قدیم هر نوع صوت آهنگین كه از آلات موسیقی برمی‌آید را سرود می گفتند نه لزوما آواز و سرایش گروهی و دسته جمعی.

سرایش

سرایش: (اسم مصدر از سرودن و سراییدن)، عمل سرودن، سرایندگی.

سروش

سروش: نام فارسی پسر، سروش به مجاز یعنی پیام‌ آور. در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه ماهور است. علاوه بر این اسم سروش معانی دیگری نیز دارد: در قدیم به معنی فرشته‌ پیام آور، فرشته بوده است. به مجاز پیامی که از عالم غیب برسد، الهام و وحی. در قدیم معادل جبرائیل عربی بوده است. در گاه شماری روز هفدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم. یعنی مثلا ۱۷ آذر را سروش می نامیدند. علاوه بر تمام این ها سروش شهرت محمّدعلی اصفهانی شاعر ایرانی دربار ناصرالدین شاه (قرن ۱۳ هجری)، ملقب به شمس الشعرا بوده است.

دستان

دستان: در قدیم به معنی آهنگ و لحن، داستان، قصه و افسانه. لقب زال پدر رستم. دستان لقب رستم نیز بوده است و می توان آن را از اسامی شاهنامه نیز دانست.

رامند

رامند: نام نوا و لحنی در موسیقی ایرانی. رامند از روستاهای خارج از محوطه ی بخارا در عهد رودکی نیز هست. هم چنین نام یکی از بخش های شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین رامند است.

سپهر

سپهر: علاوه بر آسمان، یکی از معانی اسم سپهر در موسیقی ایرانی نام گوشه‌ای در دستگاه راست پنجگاه است. سپهر در خیلی از متون ادبی به مجاز روزگار معنی می شود. علاوه بر این سپهر: شهرت و تخلّص محمّدتقی خان کاشانی، مورخ ایرانی (قرن ۱۳ هجری)، ملقب به لسان الملک، مؤلف کتاب ناسخُ التَواریخ، به زبان فارسی نیز هست. سپهر از نام های پسر در دیوان حافظ نیز هست.

برای دریافت نام های خاص، نام های هنری، اسامی مرتبط با شعر، ترانه و موزیک با مشاور ما تماس بگیرید. (قسمت مشاوره اسم)