معنی اسم ویونا معني ويونا

معنی اسم ویونا

اسم ویونا

معنی نام ویونا

Viona name meaning
ویونا Viona

اسم ویونا به چه معنی است؟ Viona name meaning

همانطور که در قسمت اسم دختر ایرانی با و گفتیم اسم ویونا یک اسم ایرانی با ریشه اوستایی، سنسکریت و بین المللی است. اسم دختر زیبا و خوش آوا که چون خیلی کم برای نامگذاری فرزند استفاده شده یک اسم دختر با فراوانی کم به حساب می آید و به اصطلاح خیلی پدر مادرها یک اسم دختر جدید.

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام ویونا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید