اسم پسر ایرانی با ن

اسم پسر با ن

لیست نام پسر ایرانی با حرف ن

نام پسر با ن
اسامی پسرانه با ن

نام پسر ایرانی با ن

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ نادر اسم عربی   بی همتا، کمیاب، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه.
۲ نادعلی عربی   علی را بخوان، نام دعایی.
۳ نادین سنسکریت، فارسی   پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه.
۴ نادینوس آشوری   شاه بابل.
۵ ناصح الدین عربی   پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین.
۶ ناصر عربی   نصرت دهنده، یاری دهنده، کمک کننده.
۷ ناصرالدین عربی  یاری کننده دین، اسم پسر محمد شاه قاجار.
۸ ناضر عربی   شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز.
۹ ناهیرا آشوری   روشنایی، نور.
۱۰ نایب عربی  نماینده، جانشین، آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، عنوان دولتی و دیوانی در دوره حکومت قاجار.
۱۱ نبوت عربی   رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان (توحید، معاد، نبوت).
۱۲ نبی عربی   پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص).
۱۳ نجات عربی   رهایی، خلاصی، آزادی.
۱۴ نجات الله عربی   آن که خدا او را نجات داده است.
۱۵ نجف عربی   نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
۱۶ نجم الدین عربی   ستاره دین، آن که چون ستاره ای در دین می درخشد، نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم: نجم الدین رازی، دین دار خالص.
۱۷ نجیب عربی   شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن.
۱۸ نجیب الدین عربی   اصیل و شریف در دین.
۱۹ ندیم عربی   همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان.
۲۰ نشاط عربی   شادی، خوشی، سرزندگی.
۲۱ نصر عربی   یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی.
۲۲ نصرالدین عربی   یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه ای.
۲۳ نصرالله عربی   یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه: نصرالله منشی.
۲۴ نصرت الله عربی   یاری خداوند اسم دختر زیبا
۲۵ نصیر عربی   یاری دهنده، یاور، از نام های خداوند.
۲۶ نصیرا عربی   نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم.
۲۷ نصیرالدین عربی   یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی.
۲۸ نضیر عربی   شاداب، سرسبز.
۲۹ نظام عربی  مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
۳۰ نظام الدین عربی   موجب نظم و انظباط در دین.
۳۱ نظام الملک عربی   باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم.
۳۲ نظرعلی عربی   چشم و دیده علی (ع).
۳۳ نعمان عربی   نام چندتن از پادشاهان حیره.
۳۴ نعمت عربی   آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش.
۳۵ نعمت الله عربی   بخشش خداوند.
۳۶ نعیم عربی   نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت.
۳۷ نعیم الدین عربی   نعمت دین، اسم مذهبی.
۳۸ نعیما عربی   نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم.
۳۹ نقدعلی عربی   مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی.
۴۰ نقی عربی   پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان.
۴۱ نقی الدین عربی   برگزیده در دین.
۴۲ نوح عبری   معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۲ نوتریگا زرتشتی   = نوتریکا؛ نام برادر کوچکتر اشو زرتشت؛
۴۳ نورالدین عربی   روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی.
۴۴ نورالله اسم عربی   نور و روشنایی و فروغ خداوند.
۴۵ نویان ترکی  امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک.
۴۶ نهام عربی  آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین.
۴۷ نیسان سریانی  نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری.
۴۸ نیکاو اوستایی،پهلوی  مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
۴۹ نیوان فارسی، کردی  مرد دلیر، شجاع، پهلوان.
۵۰ نیهاد کردی  نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ن

نظرسنجی اسم پسرانه با ن

شما از بین نام های پسرانه با حرف ن کدام اسم را بیشتر می پسندید؟ کدام اسم را دوست دارید اما در لیست بالا نیست؟ در قسمت نظرات اسم انتخابی خود را بنویسید.