اسم پسرانه با حرف ل

نام پسر با ل

اسم پسر ایرانی با حرف لام

شامل اسامی پسرانه با ل که ریشه ای غیر از فارسی دارند. همانطور که می بینید بیشتر اسم های پسر با لام غیر پارسی ریشه عربی دارند. اسامی پسر فارسی با ل را نیز می توانید از طریق لینک زیر جدول این صفحه ببینید.

نام پسر با ل
نام های پسرانه با حرف لام
ردیف اسم ریشه معنی
۱ لابان عربی، عبری عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع).
۲ لاوان عربی لابان، عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع).
۳ لبیب عربی عاقل، خردمند.
۴ لسان الدین عربی زبان گویای دین.
۵ لطف الدین عربی لطف دین.
۶ لطف الله عربی مهربانی و لطف خدا.
۷ لطفعلی عربی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی (ع) است.
۸ لطیف عربی نرم و خوشایند. که البته در حال حاضر در ایران اسم دخترانه است.
۹ لقمان عربی نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود (ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم.
۱۰ لنا سنسکریت، فارسی نمکین – مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی. لنا اسم دخترانه محسوب می شود و در حال حاضر به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است. توضیحات کاملتر این اسم زیبا را بخوانید: اسم لنا.
۱۱ لیبرا لاتین آزاده ، رها (به کسر ب)
۱۲ لیث عربی شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

 ◄ ادامه در: نام پسر با ل

اسم با ل
اسم پسرانه با ل

همانطور که مشاهده می کنید اکثر اسم های ایرانی غیر فارسی با حرف لام، اسامی عربی هستند. به نظر شما زیباترین اسم پسرانه با ل کدام نام است؟ در قسمت نظرات بنویسید.