اسم چیا

معنی اسم چیا

چیا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم چیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم چیا

همانطور که در قسمت اسم کردی دختر و همچنین اسامی لکی در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم چیا اسم سه حرفی خوش آوا با ریشه اصیل ایرانی (کردی، لکی و لری) است. اسم دخترانه و پسرانه که فراوانی کمی دارد. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم چیا را خواهید خواند.

چیا Chia
معنی اسم چیا

بیشتر بخوانید

اسم راد

معنی اسم راد

معنی نام راد

معنی و ریشه دقیق اسم راد

همانطور که در قسمت اسم های پسر با ر در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی نوشته ایم، اسم راد اسم فارسی اصیل پسرانه است. اسم کوتاه پسرانه به معنی خیلی زیبا با حرف ر؛ اسم راد هم مثل خیلی نام ها از آنجا که در این سال ها خیلی کم برای نامگذاری استفاده شده است این روزها یک اسم پسر جدید از دید خیلی پدر مادر ها به حساب می آید. هم چنین باید گفت که واژه “راد” برای نام خانوادگی (فامیلی) هم استفاده شده است.

اسم راد
معنی اسم راد

توضیحات تکمیلی درباره نام راد را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید