اسم مانترا

اسم مانترا

مانترا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مانترا در ثبت احوال ایران

معنی مانترا Mantra name meaning

مانترا یعنی: کلام مقدس، سخن ایزدی، گفتار ورجاوند اهورایی. ورجاوند یعنی ارجمند. وجود واژه اهورا در معنی این نام نشان دهنده اصالت اسم و ریشه اوستایی این اسم زیبا هست.

ریشه اسم مانترا

ریشه نام مانترا اوستایی – پهلوی است. اوستایی و پهلوی هر دو از زبان های باستانی ایرانیان هستند که قبل تر درباره هر دو زبان در وبسایت نام‌فارسی صحبت کرده ایم. پس مانترا از جمله اسم های اوستایی محسوب می شود.

همه چیز درباره اسم مانترا را در ادامه خواهید دید.

بیشتر بخوانید