اسم دامون

معنی اسم دامون

نام دامون

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم دامون در ثبت احوال ایران

 دامون اسم دختر است یا پسر؟

این سوال، پرسش خیلی از عزیزان به خصوص در سال های گذشته بود. همانطور که در قسمت اسم پسر با د و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم دامون یک اسم پسرانه با ربشه فارسی است. اسمی خوش آوا که فراوانی خیلی کمی دارد.

در ادامه درباره اسم دامون بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید