دختر اردیبهشتی

طالع بینی و خصوصیات دختر اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت ماه

خصوصیات زن و دختر متولد ماه اردیبهشت

May girl
دختر متولد اردیبهشت

مشخصات زن اردیبهشت ماهی

همانطور که در وب سایت نام فارسی به معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه اردیبهشت این چنین است:

اردیبهشت:

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول (اشا) از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و  درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و بسیار هم در اوستا به کار برده  شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه (وهیشت)، صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس (= پردیس که اسم دخترانه هم هست) از همین کلمه است. در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت (مانند بهشت) هم آمده است.

و حالا در مورد خصوصیات زن متولد اردیبهشت:

زنان متولد اردیبهشت

خصوصیات کلی دختر و زن اردیبهشت ماهی

زنی اردیبهشتی، زنی است که طبیعت را دوست می دارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار و کمک دهنده است، زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.

  • اگر همسر شماست، باید با او چگونه رفتار کنید؟
  • اگر نامزد شماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟
  • اگر دوست شماست، روحیات و صفات او از چه قرار است؟

در ادامه بیشتر با خصوصیات دختران متولد اردیبهشت آشنا می شویم:

بیشتر بخوانید