معنی اسم دلیار

معنی اسم دلیار

معنی نام دلیار

معنی و ریشه دقیق اسم دلیار

در قسمت اسم های دختر با د در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم دلیار یک اسم دخترانه اصیل با ریشه فارسی است که چون در این سال ها کمتر برای نامگذاری فرزند دختر استفاده شده است یک اسم جدید دختر از دید پدر مادر های فارسی زبان به حساب می آید. اسم با معنی زیبا و خوش آوا برای دختر خانم ها.

معنی اسم دلیار
دلیار

در ادامه بیشتر با این اسم دخترانه زیبا و شیک آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید