تیوا Tiva

معنی اسم تیوا

معنی نام تیوا

معنی و ریشه دقیق اسم تیوا

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ت در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم تیوا یک نام دخترانه فارسی – عربی است. یک اسم دختر چهار حرفی خوش آوا که در این سال ها کمتر برای نامگذاری دختران استفاده شده است و برای پدر مادرانی که به دنبال اسم خاص برای فرزند خود هستند می تواند گزینه خوبی باشد.

تیوا Tiva
معنی اسم تیوا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم تیوا را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید