اسم سانیار

معنی اسم سانیار

نام سانیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم سانیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سانیار

همانطور که در قسمت اسم پسر ایرانی با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سانیار اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که از آنجا که کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سانیار یک اسم خوش آوا، با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

در ادامه درباره اسم سانیار بیشتر بدانید:

بیشتر بخوانید