اسم فرشاد

معنی اسم فرشاد

فرشاد

معنی، ریشه و فراوانی اسم فرشاد در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشاد اسم فارسی پسرانه است. فرشاد نامی پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

بررسی کامل اسم فرشاد را در ادامه ببینید.

بیشتر بخوانید