اسم آندیا

اسم آندیا

آندیا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آندیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آندیا

معنی آندیا

معنی اسم آندیا چیست؟ Andia name meaning

آندیا یعنی چه؟ باید صراحتا عرض کنیم که در هیچ منبع موثق فارسی، اسم آندیا معنی نشده است و معنای لغوی آن نیامده است. در بیشتر منابع به تاریخچه آن اشاره شده که البته مورد عجیبی نیست، درباره خیلی از اسامی این حالت وجود دارد. اسم نامی تاریخی و اصیل است اما معنی لغوی آن مشخص نیست.

اگر چه در چند وبسایت خارجی بر اساس اتکا به نظرات برخی از دوستان فارسی زبان، ریشه این اسم فارسی و معنی آن فرشته کوچک آمده! که احتمالا از سر محبت پدر یا مادر یک آندیای دوست داشتنی، این معنی درج شده اما در هیچ منبع معتبری چنین معنی ای برای اسم آندیا نیامده است.

آندیا و آندریا

 در برخی منابع نام آندیا به صورت آندریا نوشته شده است، اسمی که در دنیای غرب امروز نیز نامی شناخته شده است: Andrea. اگر آندیا را معادل آندریا یا آندرئا بدانیم، ریشه آن یونانی هست و شکل دخترانه اسم اندرو Andrew هست. آندریا یعنی شجاع. معنی مردانه (مثل مرد) نیز برای آندرئا آمده است و معادل آندریاس و آندرس ذکر شده.

ریشه اسم آندیا

ریشه نام آندیا بر اساس شواهد، سامی و اکدی (از زبان های باستانی تمدن آشوریان و بابلیان) هست. اگر آنديا را معادل آندریا بدانیم، ریشه آن بر اساس تعبیر غربی ها یونانی است.

معنی آندیا
معنی و ریشه آندیا

تاریخچه اسم آندیا

آندیا نام همسر اردشیر یکم هخامنشی بوده است. اردشیر یکم پسر خشایارشا و ملکه آمستریس، ششمین شاهنشاه هخامنشی از سال ۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد بوده.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم آندیا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید