Anil name

معنی اسم آنیل

نام آنیل Anil Name

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آنیل در ثبت احوال

Anil name meaning
معنی اسم آنیل Anil name meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آنیل یک اسم پسر و دختر ایرانی خوش آوا با ریشه ترکی آذری است که معنی زیبا دارد. این اسم چند سالی است در ایران، فقط برای نامگذاری دختر استفاده می شود و در حال حاضر در ثبت احوال اسم دختر ثبت شده است. آنیل اسم محبوب بین ایرانیان و به خصوص آذری زبانان برای نامگذاری فرزند پسر و دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند خلی کم استفاده شده، امروز یک اسم جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

همه چیز درباره اسم آنیل

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آنیل شامل فراوانی اسم آنیل، معنی و تعداد در ثبت احوال ایران و … را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید