name Nikoo

معنی نام نیکو

نام نیکو

معنی و ریشه دقیق اسم نیکو

در مطالب قبلی نام فارسی درباره نام نیک و انتخاب نام نیکو برای فرزند صحبت کردیم. خیلی از دوستان درباره اسم نیکو پرسیدند. اسم دختر زیبا با حرف ن. اسمی که مشابه نام های دیگر دخترانه زیبا با معنی خوب است. اسم های نیکا، نیکی، نیکتا. هم چنین مشابه اسم نیکان که اسم پسرانه شیک زیبایی است. بدون شک خیلی از ایرانیان با شنیدن اسم نیکو یاد هنرپیشه قدیمی ایرانی نیکو خردمند دوست داشتنی می افتند. علاوه بر این نیکو Nico نام خواننده قدیمی آلمانی نیز بوده است.

Nikou name Nikoo
نام نیکو اسم نيكو

معنی نیکو

اسم نیکو یعنی خوب، زیبا.

ریشه اسم نیکو

همانطور که در قسمت اسم دختر با ن دیدید، نیکو اسم دختر ایرانی اصیل با ریشه پارسی است.

اسم های مشابه نیکو

نیکا، نیکی، نیکتا که اسم های دخترانه فارسی هستند. اسم نیکان که اسم پسرانه فارسی است. لیست کامل اسم با ن را ببینید. اسم نیکو مشابه اسم های لاتین نیکول و نیکولاس نیز هستند. منبع خارجی اطلاعات اسم، نام نیکو Nico را اسم پسر با ریشه یونانی و به معنی مردم پیروز می داند که در کشورهای ایتالیا، فرانسه، بلژیک و … برای نام گذاری پسر استفاده شده است. که البته به نظر می رسد این نام در لاتین به ضمه و نه “او” ختم می شود. به طور کلی در زبان لاتین اسامی ختم شونده به ضمه اسامی دختر و نام های ختم شونده با “آ” نام های پسرانه هستند. مثل نام های پائولو و پائولا که به ترتیب پسرانه و دخترانه هستند. به همین ترتیب نام نیکا در زبان لاتین اسم دختر است.

اسم های دیگر که با نیکو شروع می شوند:

اسم نیکوچهر، نیکوراد، نیکوش، نیکولقا، نیکومهر، نیکوناز، نیکونام. که در این بین اسم های نیکوراد، نیکوش و نیکونام اسم پسرانه هستند و سایر نام ها اسم دختر فارسی.

اسم نیکو در ثبت احوال

  1. خوب.
  2. در قدیم به معنی دلپسند، مطبوع، ارزنده، گران‌بها، گران، درست، صحیح، پسندیده، شایسته، زیبا، شخص زیباروی.

فراوانی اسم نیکو در ایران

تعداد اسم نیکو در ایران طبق آمار ثبت احوال ایران در تاریخ بهمن ۱۳۹۸، ۵۰۱۴ نفر در ایران نام نیکو را دارند.

نام نیک برای فرزند

در آخر نیز بار دیگر پدر مادر های گرامی را به انتخاب نام نیکو برای فرزندشان می کنیم. نام فرزند اولین هدیه ای هست که به وی می دهید. هدیه ای که تا آخر عمر همراه جگرگوشه شما خواهد بود. در انتخاب اسم فرزند خود دقت نمایید.