معنی نام هرمان

معنی اسم هرمان

معنی نام هرمان

معنی و ریشه دقیق اسم هرمان

همانطور که در قسمت اسم پسر با ه و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم هرمان اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که همیشه اسمی خاص برای ایرانیان بوده و هست. هرمان یک اسم تاریخی خوش آوا، یک نام پسر ۵ حرفی زیبا با معنی زیبا برای پسران که چون در این سال ها کمتر برای نامگذاری انتخاب شده است یک اسم جدید پسرانه برای والدین به حساب می آید. NameFarsi.com

معنی نام هرمان
هرمان

در ادامه درباره اسم هرمان بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید