اسم شاهو

معنی اسم شاهو

شاهو

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم شاهو در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم شاهو

همانطور که در قسمت اسم پسر ایرانی با ش و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم شاهو اسم فارسی پسرانه شیک، نامی خوش آوا، اسم پسر چهار حرفی زیبا با معنی زیبا که ریشه پارسی و کردی دارد. نام شاهو در این سالها خیلی کم برای نامگذاری فرزند استفاده شده است و فراوانی کمی دارد. از دید خیلی پدر مادرها اسم شاهو یک اسم پسر جدید محسوب می شود.

توضیحات تکمیلی درباره نام شاهو را در ادامه ببینید:

بیشتر بخوانید